Izaberite stranicu

Висока пословна школа

струковних студија

Нови Сад

Датум: 26.03.2019. године

ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ РАДОВА

На састанаку Комисије за специјалистичке студије одржаном 26.03.2019. године утврђени су датуми одбране радова

 

 1. Клиска Александар, бр.индекса С9/13БО – студијски програм-Банкарство и осигурање

Пријавио је тему код Ђукановић др Славише

Назив теме: „  Анализа маркетинг пословања компаније „ЕGT GROUP““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Ђукановић др Славиша, ментор
 2. Јовичић др Драгољуб, члан
 3. Максимовић др Бранка, члан

    Предложен датум одбране 27.03.2019.године у 14,30 часова (свечана сала)  

 1. Колошњаи Антониј,бр.индекса 2015/100008– студијски програм-Банкарство и осигурање

Пријавио је тему код Вуковић др Марије

Назив теме: „ Компаративна анализа кредитног портфеља“Еrste“банке и “Raiffeisen“банке“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Вуковић др Марија, ментор
 2. Рачић др Жељко, члан
 3. Живков др Дејан, члан

      Предложен датум одбране 28.03.2019.године у 12,00 часова (свечана сала)    

3. Пинтарић Зорица бр.индекса С48/11-студијски програм Електронско пословање

Пријавила је тему код Ђурић др Дејана

Назив теме: „Обим и динамика страних директних инвестиција у Србији после

 1. Године“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Ђурић др Дејан
 2. Дамњановић др Јелена
 3. Мркша др Милутин

      Предложен датум одбране 28.03.2019.године у 11,00 часова (свечана сала) 

4. Јанковић Жељка бр.инд. 2015/100018–студијски програм Банкарство и осигурање

Пријавила је тему код Рачић др Жељка

Назив теме: „ Анализа кредитног захтева на примеру „Соја протеин ад Бечеј““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Рачић др Жељко, ментор
 2. Пауновић др Бранка, члан
 3. Вуковић др Марија,члан

       Предложен датум одбране 27.03.2019.године у 12,30 часова (свечана сала)  

 1. Јоцковић Сања, бр.индекса 2015/100012–студијски програм-Банкарство и осигурање

Пријавила је тему код Рачић др Жељкa

Назив теме: „Анализа изложености девизном ризику банкарског сектора Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Рачић др Жељко, ментор
 2. Вуковић др Марија, члан
 3. Пауновић др Бранка, члан

     Предложен датум одбране 27.03.2019.године у 13,30 часова (свечана сала)