Izaberite stranicu

OVERA LETNJEG SEMESTRA ŠKOLSKE 2018/19. GODINE.

SVI STUDENTI PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE OSNOVNIH STUDIJA, KAO I STUDENTI SPECIJALISTIČKIH I MASTER STUDIJA SU U OBAVEZI DA OVERE LETNjI SEMESTAR OD 03. – 07. JUNA 2019. GODINE

ZA OVERU SEMESTRA POTREBNO JE SLEDEĆE:

  • imati sve potpise u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi (predmetni profesori će potpisivati indekse od 27.05. – 05.06.2019. godine);
  • ispuniti semestralni list i navesti predmete odslušane u letnjem semestru (semestralni list se može kupiti u skriptarnici Škole);
  • studenti koji ne overe semestar u predviđenom terminu, plaćaju naknadnu overu semestra u iznosu od 3.000,00 dinara.
  • uplata sredstava za overu semestra izvršava se koristeći podatke (račun Škole i jedinstveni poziv na broj za svakog studenta) prikazane u okviru sopstvenog naloga studentskog servisa: https://student.vps.ns.ac.rs/
  • ctudenti koji nisu otvorili nalog mogu to učiniti u računarskom centru.

Semestar se može overiti i pre utvrđenog termina, ukoliko student ima sve potpise profesora u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi.

Studenti su u obavezi da do overe semestra isplate dospele rate školarine prema ugovoru.

Prijava ispita za junski rok će biti 05., 06. i 07. juna 2019. godine, a ispitni rok počinje 12. juna 2019. godine prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

Pri overi semestra studenti moraju popuniti i predati Ankete u studentskoj službi.