Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за специјалистичке студије одржаном 22.05.2019. године утврђени су датуми одбране радова

 

  1. Леонтијевић Јасмина, бр.индекса 2016/100013 – студијски програм-Банкарство и осигурање

Пријавила је тему код Јовић др Љиљане

Назив теме: „ Ризици инвестиционих улагања и конкурентност Србије “

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

1.Јовић др Љиљана, ментор

2.Ћузовић др Ђорђе,члан

3.Живков др Дејан, члан

 

        Предложен датум одбране 23.05.2019.године у 11,00 часова (свечана сала)  

 

 

  1. Костић Слађана бр.индекса 2015/100015 – студијски програм Банкарство и осигурање.

Пријавила је тему код  Његић  др Јована.

Назив теме: „Употребна анализа диверзификације ризика применом Марковицевог портфолија“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

1.Његић др Јован, ментор

2.Рачић др Жељко, члан

3.Пауновић др Бранка, члан

 

 

        Предложен датум одбране 22.05.2019.године у 12,00 часова (свечана сала)