Izaberite stranicu

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

НОВИ САД

Датум: 20.06.2019.године

 

 

УВИД  ЈАВНОСТИ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ  РАДОВЕ У ПЕРИОДУ ОД 20.06.2019.- 27.06.2019.године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Комисија за специјалистичке студије ставља на увид јавности у периоду од 20.06.2019. до 27.06.2019.године специјалистичке радове:

 

  1. Алексић Светлана, бр.индекса 2017/130005 – студијски програм-Банкарско и берзанско пословање

Пријавила је тему код Рачић др Жељка

Назив теме:„ Финансијска анализа компаније у циљу обраде кредитног захтева на примеру Неопланте а.д. Нови Сад“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. Рачић др Жељко, ментор
  2. Влаовић-Беговић мр Сања, члан
  3. Живков др Дејан, члан

 

 

  1. Рајшли Ласло, бр.индекса 2015/120015 – студијски програм-Менаџмент

Пријавио је тему код Гајић др Тамаре

Назив теме: „Мотивација запослених као фактор успешности управљања

људским ресурсима-студија случаја Градска управа за опште послове Нови Сад “

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. Гајић др Тамара, ментор
  2. Јошанов-Врговић др Ивана,члан
  3. Вуксановић др Гордана, члан