Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 20.06.2019.godine

 

 

UVID  JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKE  RADOVE U PERIODU OD 20.06.2019.- 27.06.2019.godine

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 20.06.2019. do 27.06.2019.godine specijalističke radove:

 

  1. Aleksić Svetlana, br.indeksa 2017/130005 – studijski program-Bankarsko i berzansko poslovanje

Prijavila je temu kod Račić dr Željka

Naziv teme:„ Finansijska analiza kompanije u cilju obrade kreditnog zahteva na primeru Neoplante a.d. Novi Sad“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. Račić dr Željko, mentor
  2. Vlaović-Begović mr Sanja, član
  3. Živkov dr Dejan, član

 

 

  1. Rajšli Laslo, br.indeksa 2015/120015 – studijski program-Menadžment

Prijavio je temu kod Gajić dr Tamare

Naziv teme: „Motivacija zaposlenih kao faktor uspešnosti upravljanja

ljudskim resursima-studija slučaja Gradska uprava za opšte poslove Novi Sad “

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. Gajić dr Tamara, mentor
  2. Jošanov-Vrgović dr Ivana,član
  3. Vuksanović dr Gordana, član