Izaberite stranicu

ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ РАДОВА

На састанаку Комисије за специјалистичке студије одржаном 27.06.2019. године утврђени су датуми одбране радова

 

 

  1. Алексић Светлана, бр.индекса 2017/130005 – ст. програм-Банкарско и берзанско пословање

Пријавила је тему код Рачић др Жељка

Назив теме:„ Финансијска анализа компаније у циљу обраде кредитног захтева на примеру Неопланте а.д. Нови Сад“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. Рачић др Жељко, ментор
  2. Влаовић-Беговић мр Сања, члан
  3. Живков др Дејан, члан

        Предложен датум одбране 27.06.2019.године у 15,00 часова (свечана сала)  

 

  1. Рајшли Ласло, бр.индекса 2015/120015 – студијски програм-Менаџмент

Пријавио је тему код Гајић др Тамаре

Назив теме: „Мотивација запослених као фактор успешности управљања

људским ресурсима-студија случаја Градска управа за опште послове Нови Сад“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1.Гајић др Тамара, ментор

2.Јошанов-Врговић др Ивана,члан

3.Вуксановић др Гордана, члан

 

        Предложен датум одбране 27.06.2019.године у 11,00 часова (свечана сала)