Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAU NOVOM SADU

VLADIMIRA PERIĆA VALTERA 4, NOVI SAD,

tel. 021/485-4056, 450-101, 450-103,

faks. 021/6350-367

sajt: www.vps.ns.ac.rs

e-mail: studentska@vps.ns.ac.rs

 

U drugom upisnom roku za školsku 2019/20. godinu, preostala su 254 slobodna mesta za upis samofinansirajućih studenata na osnovne strukovne studije.

 

Broj preostalih  slobodnih mesta u statusu samofinansirajućih studenata po studijskim programima:

 

Studijski program 
1.      Finansije i bankarstvo80
2.      Trgovina i međunarodno poslovanje85
3.      Turizam i hotelijerstvo26
4.      Primenjena informatika63
U k u p n o :254

 

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.

Svi kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po sopstvenom izboru, od navedenih sedam predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Matematika, Informatika, Sociologija, Psihologija, Geografija, izuzev kandidata koji konkurišu za upis na studijskom programu Primenjena informatika koji imaju obavezu polaganja prijemnog ispita iz Matematike i Informatike.

 

DRUGI KONKURSNI ROK

Podnošenje prijava na konkurs je 02. i 03. septembra 2019. godine, od 8.00 do 14.00 časova. Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Škole 04. septembra 2019. godine. Prijemni ispit se polaže 05. septembra 2019. godine. Privremena rang-lista će biti objavljena 05.septembra 2019. godine. Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang-listu je 24 časa, od dana objavljivanja privremene rang-liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole. Konačna rang-lista će biti objavljena 06. septembra 2019. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se 09. i 10. septembra 2019. godine od 8.00 do 14.00 časova.

 

VISINA ŠKOLARINE

  • Za domaće državljane iznosi 69.000,00 dinara ;
  • Za strane državljane iznosi 1.300 američkih dolara, odnosno 60% od ovog iznosa, ukoliko sa državom čiji je on državljanin postoji reciprocitet u pogledu plaćanja školarine ili studija.

Školarinu je moguće platiti na 10 rata.

Žiro-račun Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu

840-1752666-15

97        10223101693811

 

INFORMACIJE:Telefoni: (021) 485-4026, 485-4029, 450-102

e-mail: studentska@vps.ns.ac.rs

veb sajt: www.vps.ns.ac.rs

INFORMATOR

 

D I R E K T O R

Dr Jelena Damnjanović