Izaberite stranicu

Коначна ранг листа кандидата, који су конкурисали за упис на основне струковне студије у другом конкурсном року, школске 2019/20.

Коначна ранг листа

ОБАВЕШТЕЊЕ БУДУЋИМ СТУДЕНТИМА О НАЧИНУ УПИСА У I ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Упис примљених кандидата обавиће се 09. и 10. септембра 2019. године, од 8.00  до 14.00 часова.

  1. Будући студенти који нису имали потпуну документацију приликом пријаве на конкурс, морају је приложити студентској служби при упису.
  2. Упис може обавити само студент лично.
  3. Кандидати који су стекли услов за упис, подносе следеће:
  • Комплет за упис (бела фасцикла, индекс, образац ШВ-20, уписни лист) кандидати купују искључиво у скриптарници Школе, приликом уписа,
  • Оригинал документа о завршеној средњој школи (диплому или сведочанство и сведочанства свих разреда средње школе),
  • Извод из матичне књиге рођених – оригинал,
  • Две фотографије формата 3,5 х 4,5,
  • Студенти који плаћају школарину подносе доказ о уплати школарине на жиро рачун Школе, у износу од 69.000,00 динара. Школарину је могуће платити у десет једнаких рата,
  • Сви студенти подносе:

Доказ о уплати накнаде за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове на жиро рачун Школе, у износу од 3.000,00 динара.

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија.

 Централна комисија за спровођење поступка уписа

др Наташа Папић Благојевић

др Милош Јапунџић

Стеван Томашевић