Izaberite stranicu

ВЛАДИМИРА ПЕРИЋА ВАЛТЕРА 4, НОВИ САД,

тел. 021/485-4026, 485-4029, 450-102,

факс. 021/6350-367

сајт: www.vps.ns.ac.rs

e-mail: studentska@vps.ns.ac.rs

У другом продуженом уписном року за школску 2019/20. годину, преосталo je 205 слободних места за упис самофинансирајућих студената на основне струковне студије.

 

Број преосталих  слободних места у статусу самофинансирајућих студената по студијским програмима:

 

Студијски програм  
1.      Финансије и банкарство 70
2.      Трговина и међународно пословање 74
3.      Туризам и хотелијерство 5
4.      Примењена информатика 56
У к у п н о : 205

 

Право на конкурс за упис у прву годину студија имају кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем или трогодишњем трајању, свих струка-профила.

Сви кандидати полажу пријемни испит из два предмета, по сопственом избору, од наведених седам предмета: Економија, Пословна економија, Математика, Информатика, Социологија, Психологија, Географија, изузев кандидата који конкуришу за упис на студијском програму Примењена информатика који имају обавезу полагања пријемног испита из Математике и Информатике.

 

ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК

Подношење пријавa на конкурс је од 11. – 20. септембра 2019. године, од 8.00 до 14.00 часова. Распоред полагања пријемног испита биће истакнут на огласној табли и сајту Школе 23. септембра 2019. године. Пријемни испит се полаже 25. септембра 2019. године. Привремена ранг-листа ће бити објављена 25.септембра 2019. године. Рок за подношење приговора на привремену ранг-листу је 24 часа, од дана објављивања привремене ранг-листе на огласној табли и сајту Школе. Коначна ранг-листа ће бити објављена 26. септембра 2019. године. Упис примљених кандидата обавиће се 27. и 30. септембра 2019. године од 8.00 до 14.00 часова.

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

  • За домаће држављане износи 69.000,00 динара ;
  • За стране држављане износи 1.300 америчких долара, односно 60% од овог износа, уколико са државом чији је он држављанин постоји реципроцитет у погледу плаћања школарине или студија.

Школарину је могуће платити на 10 рата.