Izaberite stranicu
 1. Dudok Mariena, br.indeksa 2017/200040 – studijski program-Međunarodno poslovanje i finansije                                 – rok za završetak 30.09.2020.godine

Tema:„Postupak uvoza automobila sa posebnim osvrtom na praksu kompanije „Grand motors““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Ćuzović dr Đorđe, mentor
 2. Milutinov Verica, komentor
 3. Damnjanović dr Jelena, član

 

 1. Dedijer Milica, br.indeksa 2017/200043 – studijski program-Međunarodno poslovanje i finansije -rok za završetak 30.09.2020.godine

Tema: „Prodaja automobila sa posebnim osvrtom na praksu kompanije „Grand motors““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Ćuzović dr Đorđe, mentor
 2. Milutinov Verica, komentor
 3. Stankov dr Biljana, član

 

 1. Grujić Milica, br.indeksa 2017/200048 – studijski program-Međunarodno poslovanje i finansije -rok za završetak 30.09.2020.godine

Tema: „ Analiza uticaja makroekonomskih faktora na kamatne stope bankarskog sektora u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1.      Živkov dr Dejan, mentor
 2. Otović Marija, komentor
 3. Račić dr Željko, član

 

 1. Jovković Maja, br.indeksa 2017/200003 – studijski program-Međunarodno poslovanje i finansije –rok za završetak 30.09.2020.godine  

Tema:„ Analiza makroekonomskih fundamenata koji su uticali na kreditnu aktivnost bankarskog  sektora u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Živkov dr Dejan, mentor
 2. Kasalica Vinka, komentor
 3. Račić dr Željko, član

 

 1. Takač Branislava, br.indeksa 2017/200031 – studijski program-Međunarodno poslovanje i finansije –rok za završetak 30.09.2020.godine

Prijavila je temu kod mentora Đurić dr Dejana i komentora Škrbić Milana

Naziv teme: „ Uticaj državne regulative na poslovanje konkurentnost Auto škola u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Đurić dr Dejan, mentor
 2. Škrbić Milan, komentor
 3. Ćuzović dr Đorđe, član

 

 

 1. Dragićević Ružica, br.indeksa 2017/200006 – studijski program-Međunarodno poslovanje i finansije         –rok za završetak 30.09.2020.godine

Prijavila je temu kod mentora Živkov dr Dejana i komentora Jakšić Tamare

Naziv teme: „Analiza validnosti Tejlorovo pravilo na primeru NBS“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Živkov dr Dejan, mentor
 2. Jakšić Tamara, komentor
 3. Njegić dr Jovan, član
 4. Kuprešak Nenad, br.indeksa 2017/200053 – studijski program-Međunarodno poslovanje i finansije                                    –rok za završetak 30.09.2020.godine

Prijavila je temu kod mentora Đukanović dr Slaviše i komentora Perišić Zorana

Naziv teme: „Izrada redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja u preduzeću „Uljarice Bačka“ d.o.o. Novi Sad, uz implementaciju „ERP-SAP“ softvera“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Đukanović dr Slaviša, mentor
 2. Perišić Zoran, komentor
 3. Komnenić dr Biserka, član
 4. Đukić Bojana, br.indeksa 2017/200017 – studijski program-Međunarodno poslovanje i finansije                                    –rok za završetak 30.09.2020.godine

Prijavio je temu kod mentora Živkov dr Dejana i komentora Vukadinović Nebojše

Naziv teme:„Analiza finansijskih šokova sa Američkog tržišta na finansijska  tržišta zemalja u tranziciji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Živkov dr Dejan, mentor
 2. Vukadinović Nebojša, komentor
 3. Milić dr Dragana, član
 4. Kresović Ljilja, br.indeksa 2017/200033 – studijski program-Međunarodno  poslovanje i finansije                                   – rok za završetak 30.09.2020.godine

Prijavila je temu kod mentora Živkov dr Dejana i komentora Milanović Stefana

Naziv teme:„Uticaj stranih direktnih investicija na izvozne preformanse različitih  sektora privrede Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Živkov dr Dejan, mentor
 2. Milanović Stefan, komentor
 3. Jović dr Ljiljana, član

 

 1. Bikarević Milica, br.indeksa 2017/200044 – studijski program-Međunarodno poslovanje i finansije                                   – rok za završetak 30.09.2020.godine

Prijavila je temu kod mentora Račić dr Željka i komentora Semernikov Andree

Naziv teme: „ Kontrola sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na primeru analiza pravnih lica u Erste Banci“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Račić dr Željko, mentor
 2. Semernikov Andrea, komentor
 3. Komnenić dr Biserka, član

 

Ažurirano 19.09.2019.godine