Izaberite stranicu

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.години

 1. Дудок Мариена, бр.индекса 2017/200040 – студијски програм-Међународно пословање и финансије                                 – рок за завршетак 30.09.2020.године

Тема:„Поступак увоза аутомобила са посебним освртом на праксу компаније „Гранд моторс““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Ћузовић др Ђорђе, ментор
 2. Милутинов Верица, коментор
 3. Дамњановић др Јелена, члан

 

 1. Дедијер Милица, бр.индекса 2017/200043 – студијски програм-Међународно пословање и финансије -рок за завршетак 30.09.2020.године

Тема: „Продаја аутомобила са посебним освртом на праксу компаније „Гранд моторс““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Ћузовић др Ђорђе, ментор
 2. Милутинов Верица, коментор
 3. Станков др Биљана, члан

 

 1. Грујић Милица, бр.индекса 2017/200048 – студијски програм-Међународно пословање и финансије -рок за завршетак 30.09.2020.године

Тема: „ Анализа утицаја макроекономских фактора на каматне стопе банкарског сектора у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1.      Живков др Дејан, ментор
 2. Отовић Марија, коментор
 3. Рачић др Жељко, члан

 

 1. Јовковић Маја, бр.индекса 2017/200003 – студијски програм-Међународно пословање и финансије –рок за завршетак 30.09.2020.године  

Tемa:„ Анализа макроекономских фундамената који су утицали на кредитну активност банкарског  сектора у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Живков др Дејан, ментор
 2. Касалица Винка, коментор
 3. Рачић др Жељко, члан

 

 1. Такач Бранислава, бр.индекса 2017/200031 – студијски програм-Међународно пословање и финансије –рок за завршетак 30.09.2020.године

Пријавила је тему код ментора Ђурић др Дејана и коментора Шкрбић Милана

Назив теме: „ Утицај државне регулативе на пословање конкурентност Ауто школа у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Ђурић др Дејан, ментор
 2. Шкрбић Милан, коментор
 3. Ћузовић др Ђорђе, члан

 

 

 1. Драгићевић Ружица, бр.индекса 2017/200006 – студијски програм-Међународно пословање и финансије         –рок за завршетак 30.09.2020.године

Пријавила је тему код ментора Живков др Дејана и коментора Јакшић Тамаре

Назив теме: „Анализа валидности Тејлорово правило на примеру НБС“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Живков др Дејан, ментор
 2. Јакшић Тамара, коментор
 3. Његић др Јован, члан
 4. Купрешак Ненад, бр.индекса 2017/200053 – студијски програм-Међународно пословање и финансије                                    –рок за завршетак 30.09.2020.године

Пријавила је тему код ментора Ђукановић др Славише и коментора Перишић Зорана

Назив теме: „Израда редовног годишњег финансијског извештаја у предузећу „Уљарице Бачка“ д.о.о. Нови Сад, уз имплементацију „ЕРП-САП“ софтвера“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Ђукановић др Славиша, ментор
 2. Перишић Зоран, коментор
 3. Комненић др Бисерка, члан
 4. Ђукић Бојана, бр.индекса 2017/200017 – студијски програм-Међународно пословање и финансије                                    –рок за завршетак 30.09.2020.године

Пријавио је тему код ментора Живков др Дејана и коментора Вукадиновић Небојше

Назив теме:„Анализа финансијских шокова са Америчког тржишта на финансијска  тржишта земаља у транзицији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Живков др Дејан, ментор
 2. Вукадиновић Небојша, коментор
 3. Милић др Драгана, члан
 4. Кресовић Љиља, бр.индекса 2017/200033 – студијски програм-Међународно  пословање и финансије                                   – рок за завршетак 30.09.2020.године

Пријавила је тему код ментора Живков др Дејана и коментора Милановић Стефана

Назив теме:„Утицај страних директних инвестиција на извозне преформансе различитих  сектора привреде Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Живков др Дејан, ментор
 2. Милановић Стефан, коментор
 3. Јовић др Љиљана, члан

 

 1. Бикаревић Милица, бр.индекса 2017/200044 – студијски програм-Међународно пословање и финансије                                   – рок за завршетак 30.09.2020.године

Пријавила је тему код ментора Рачић др Жељка и коментора Семерников Андрее

Назив теме: „ Контрола спречавања прања новца и финансирања тероризма на примеру анализа правних лица у Ерсте Банци“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Рачић др Жељко, ментор
 2. Семерников Андреа, коментор
 3. Комненић др Бисерка, члан

 

 

 1. Попариић Симо, бр.индекса 2017/200037 – студијски програм-Међународно пословање и финансије                                   – рок за завршетак 30.09.2020.године

Пријавио је тему код ментора Живков др Дејана и коментора Чобанов Зорана

Назив теме: „ Анализа  утицаја макроекономских фактора на кредитну активност Ерсте банк а.д. Нови Сад“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Живков др Дејан, ментор
 2. Чобанов Зоран, коментор
 3. Пауновић др Бранка, члан

 

 1. Дудић Дамир, бр.индекса 2017/200005 – студијски програм-Међународно пословање и финансије                                   – рок за завршетак 30.09.2020.године

Пријавио је тему код ментора Живков др Дејана и коментора Ушћумлић Миленка

Назив теме: „ Анализа  утицаја  инфлације, девизног курса и референтне каматне стопе на банкарске пласмане у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. Живков др Дејан, ментор
 2. Ушћумлић Миленко, коментор
 3. Јовић др Љиљана, члан

 

Ажурирано 27.09.2019.године