Izaberite stranicu
 1. Студент може да се финансира из буџета ако је у школској 2018/19. години остварио 48 ЕСПБ и ако се рангира у оквиру броја студената чије се студије финансирају из буџета (овај број је одређен дозволом за рад Школе).Право уписа у другу годину основних струковних студија у статусу буџетских студената имају кандидати који су остварили најмање 48 ЕСПБ у школској 2018/19. години.Право уписа у другу годину основних струковних студија у статусу самофинансирајућих студената имају кандидати који су остварили минимум 37 ЕСПБ у досадашњем току школовања.Као критеријум за рангирање узеће се у обзир и просечна оцена успеха студената у досадашњем току школовања.

  Право уписа у трећу годину основних струковних студија у статусу буџетских студената имају кандидати који су остварили најмање 48 ЕСПБ у школској 2018/19. години и који су остварили минимум 74 ЕСПБ у досадашњем току школовања.

  Право уписа у трећу годину основних струковних студија у статусу самофинансирајућих студената имају кандидати који су остварили минимум 74 ЕСПБ у досадашњем току школовања.

  Као критеријум за рангирање узеће се у обзир и просечна оцена успеха студената у досадашњем току школовања.

  Рангирање студената (буџетских и самофинансирајућих) који су остварили 48 ЕСПБ у школској 2018/19. (закључно са Октобар II испитним роком) врши се посебно за сваки студијски програм, тако што се ЕСПБ бодови стечени у школској 2018/19. години сабирају са просеком стеченим у току досадашњих студија, у складу са критеријумима утврђеним општим актом Школе, а према формули:

  R=ESPB+x

  где је:
  R– ранг
  ESPB – број ЕСПБ стечених у школској 2018/19. години
  x– просечна оцена у току студија

 2. Студенти који су се у школској 2018/19. години уписали као поновци или као прелазници са других високошколских установа и који су поново стекли статус подношењем захтева, односно студенти који су један или више испита положили на другој високошколској установи, а признати су као положени, немају право да конкуришу за упис на буџет, без обзира на број остварених ЕСПБ, осим студената прелазника којима није признат ниједан испит.
 3. Студенти са остварених 48 ЕСПБ у школској 2018/19. години, који након рангирања не остваре право на студије из буџета и студенти који су у школској 2018/19. години остварили од 37-47 ЕСПБ, закључно са испитним роком Октобар II, наредну годину студија уписују у статусу студената који се сами финансирају.
 4. Студенти друге године који су у школској 2018/19. години остварили више од 37 ЕСПБ, закључно са испитним роком Октобар II, уписују трећу годину студија у статусу самофинансирајућих студената.
 5. Студенти прве и друге године који су у школској 2018/19. години остварили мање од 37 ЕСПБ, закључно са испитним роком Октобар II, уписују поново исту годину студија у статусу самофинансирајућих студената.
 6. Студенти који су уписали први пут трећу годину школске 2018/19. године, а не положе све испите закључно са испитним роком Октобар II, уписују поново трећу годину студија у истом статусу.

 

Студенти који су остварили право на упис у другу годину, школске 2019/20. годину у статусу буџета, уписују се 16. и 17. октобра 2019. године од 8.00-14.00 часова.

Студенти који уписују трећу годину ће биту накнадно обавештени.

Документација потребна за упис:

 • ШВ образац и пријавни лист за упис (узети у скриптарници Школе)
 • Индекс
 • Уплата 3.000,00 динара за студентски фонд, материјалне трошкове и осигурање, на жиро-рачун Школе (оригинал уплатницу донети приликом уписа).
 • За самофинансирајуће студенте уплата прве рате у износу од 6.900,00 динара

Uslovi upisa u II i III 2019-20

FR-upis-II-2019-20
PI upis II 2019-20
PR upis II 2019-20
TH upis II 2019-20
TR upis II 2019-20