Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У  II  ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

школске 2019/20. године

 

Студент у школској 2019/20. години може да упише II годину студија ако je у школској 2018/19. години, закључно са испитним роком Октобар II, оствариo 37 ЕСПБ бодова из прве године студија.

 

  1. Упис може обавити само студент лично.

 

  1. Кандидати који су стекли услов за упис, подносе следеће:

 

  • Индекс
  • Пријавни лист и статистички образац (узети у скриптарници Школе)
  • доказ о уплати накнаде за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове на лични позив на број студента, у износу од 3.000,00 динара (видљив у електронском индексу)
  • доказ о уплати школарине на лични позив на број, у износу од 8000,00 динара, (видљив у електронском индексу)
  • Школарину је могуће платити у десет једнаких рата,

 

Документа за упис и обнову године могу се предати у студентској служби до 15.11.2019. године.