Izaberite stranicu
  • Uvod u finansije (Pred.) – Branka Paunović (isti termin, uč.14LI)
  • Posebni oblici turizma (Pred.) – Aleksandra Dragin (isti termin, uč. 9LI)
  • Savremeno tržišno poslovanje (Pred.) – Dragoljub Jovičić (10:20-12:55, uč. 11LI)
  • Savremeno tržišno poslovanje (Vežbe) – Dragana Gašević (isti termin, uč. 11LI)
  • Osnovi ekonomije V03 – Dumeljić Jelena (isti termin, uč. 13LI)
  • Poslovno pravo V02 – Isidora Milošević  (isti termin, uč. 13LI)
  • Osnovi ekonomije V02 – Tomašević Dragana  (isti termin, uč. 13LI)
  • Trgovinski menadžment (Pred. + vežbe) – Milijana Roganović  (isti termin, uč. 10LI)