Izaberite stranicu

Studenti koji nisu položili predmet Finansijsko računovodstvo (bolonja, bol. 12), a nastavu iz ovog predmeta su slušali kod dr Slaviše Đorđevića i mr Maje Ilić-Pupovac, imaju mogućnost da ispit polažu po tadašnjem načinu rada zaključno sa decembarskim ispitnim rokom 2019. godine. Nakon toga, studenti su u obavezi da polažu kolokvijume i ispit prema sadašnjem načinu rada na predmetu Računovodstvo (bolonja 17).