Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 06.11.2019. godine

 

 

ZAKAZANE ODBRANE SPECIJALISTIČKIH RADOVA

Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom06.11.2019. godine utvrđeni su datumi odbrane radova

 

 

  1. Vlahović Ivana, br.indeksa 2018/130005 – st. program-Bankarsko i berzansko poslovanje

Prijavila je temu kod Živkov dr Dejana

Naziv teme: „ Analiza bankarskog poslovanja AIK banke“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. Živkov dr Dejan, mentor
  2. Račić dr Željko, član
  3. Vuković dr Marija, član

 

Predložen datum odbrane 06.11.2019.godine u 15,30 časova (svečana sala)  

 

 

     2.Burazer Anđelka, br.indeksa 2018/130004 – st. program-Bankarsko i berzansko poslovanje

Prijavila je temu kod Živkov dr Dejana

Naziv teme: „Analiza finansijske moći na primeru preduzeća Dijamant AD Zrenjanin “

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. Živkov dr Dejan, mentor
  2. Račić dr Željko, član
  3. Đurić dr Dejan, član

 

Predložen datum odbrane 06.11.2019.godine u 14,30 časova (svečana sala)