Izaberite stranicu
Redovan kolokvijum iz predmeta Poslovno pravo  (za studente koji u tekućem semestru slušaju predmet), održaće se 21.novembra 2019.godine na Limanu, u 10:10 (A1) i (A2). Na kolokvijum je obavezno poneti i index na uvid.