Izaberite stranicu

Redovni kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta održaće se 10.12.2019. godine. Raspored grupa studenata, kao i tačne satnice, za polaganje nalazi se u segmentu Materijali za predmet Osnovi menadžmenta predmetnog nastavnika.  

Redovni kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje održaće se 10.12.2019. godine u 14:30 u A1 na Limanu.
Redovni kolokvijum iz predmeta Menadžment ljudskih resursa održaće se 12.12.2019. godine u 11 časova u učionici 14 na Limanu.