Izaberite stranicu

На састанку Комисије за специјалистичке студије одржаном 29.11.2019. године утврђен је датум одбране рада

  1. Јелена Милошевић, бр. индекса 2016/120004 – студијски програм: Менаџмент

Пријавила је тему код др Татјане Ђурић-Кузмановић

Назив теме: „Управљачки изазови трансфера власништва породичне фирме микро

величине у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Татјана Ђурић-Кузмановић, ментор
  2. др Гордана Вуксановић, члан
  3. др Вероника Бошков, члан

 

        Предложен датум одбране: 04.12.2019.године у 13,00 часова (свечана сала)