Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 09.12.2019.godine

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RADOVE U PERIODU OD  09.12. – 16.12.2019.godine

 

O B A V E Š T E NJ E

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 09.12.2019. do 16.12.2019. godine master radove sledećih studenata:

 

  1. Grujić Milica (broj indeksa 2017/200048)

Tema: „Analiza uticaja makroekonomskih faktora na kamatne stope bankarskog sektora u Srbiji“

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Dejan Živkov, mentor
  2. dr Jovan Njegić, prdsednik komisije
  3. dr Željko Račić, član

 

  1. Vratnjan Sanja (broj indeksa 2017/200047)

Tema: „Uticaj kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja na kreditni

portfolio Erste Banke“

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. Željko Kostadinović, komentor
  3. dr Marija Vuković, član