Izaberite stranicu

1. Стефан Стећук, бр. индекса 2017/200029 – ст. програм: Међународно пословање и
финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Татјане Ђурић-Кузмановић.

Назив теме: „Значај ИПА фондова за финансирање развоја породичних фирми у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
2. др Љиљана Јовић, члан
3. др Татјана Ђурић-Кузмановић, ментор

2. Тијана Нерловић, бр. индекса 2017/200014 – ст. програм: Међународно пословање
и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Љиљане Јовић.

Назив теме: „Компаративна анализа примене вишеструких стопа ПДВ-а у Србији и
земљама у окружењу“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Дејан Живков, председник Комисије
2. др Бранка Пауновић, члан
3. др Љиљана Јовић, ментор

3. Бојана Елор, бр. индекса 2017/200015 – ст. програм: Међународно пословање и
финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Љиљане Јовић.

Назив теме: „ Предности опорезивања по паушалу наспрам опорезивања предузетника
који води двојно књиговодство у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Јован Његић, председник Комисије
2. др Бисерка Комненић, члан
3. др Љиљана Јовић, ментор

Ажурирано 10.12.2019. године