Izaberite stranicu

Позивамо Вас на свечаност поводом уручења диплома о завршеним студијама која ће се обавити у згради Школе, ул. Владимира Перића Валтера бр. 4, амфитеатар бр. 2 дана 23. децембра 2019. године (понедељак), са почетком у 12.00 часова.

Уколико сте спречени да наведеног дана преузмете Вашу диплому, исту можете накнадно подићи у Школи, лично или преко пуномоћника са судски овереним пуномоћјем.

 

ДИРЕКТОР

др Јелена Дамњановић с.р.

 

Дипломирани студенти основних струковних студија

Дипломирани студенти специјалистичких струковних студија

Дипломирани студенти студија вишег образовања