Izaberite stranicu

Pozivamo Vas na svečanost povodom uručenja diploma o završenim studijama koja će se obaviti u zgradi Škole, ul. Vladimira Perića Valtera br. 4, amfiteatar br. 2 dana 23. decembra 2019. godine (ponedeljak), sa početkom u 12.00 časova.

Ukoliko ste sprečeni da navedenog dana preuzmete Vašu diplomu, istu možete naknadno podići u Školi, lično ili preko punomoćnika sa sudski overenim punomoćjem.

 

DIREKTOR

dr Jelena Damnjanović s.r.

 

Diplomirani studenti osnovnih strukovnih studija

Diplomirani studenti specijalističkih strukovnih studija

Diplomirani studenti studija višeg obrazovanja