Izaberite stranicu

1. Stefan Stećuk, br. indeksa 2017/200029 – st. program: Međunarodno poslovanje i
finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Tatjane Đurić-Kuzmanović.
Naziv teme: „Značaj IPA fondova za finansiranje razvoja porodičnih firmi u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
2. dr Ljiljana Jović, član
3. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, mentor

2. Tijana Nerlović, br. indeksa 2017/200014 – st. program: Međunarodno poslovanje
i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ljiljane Jović.
Naziv teme: „Komparativna analiza primene višestrukih stopa PDV-a u Srbiji i
zemljama u okruženju“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
2. dr Branka Paunović, član
3. dr Ljiljana Jović, mentor

3. Bojana Elor, br. indeksa 2017/200015 – st. program: Međunarodno poslovanje i
finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ljiljane Jović.
Naziv teme: „ Prednosti oporezivanja preduzetnika po paušalu naspram oporezivanja
preduzetnika koji vodi dvojno knjigovodstvo u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Jovan Njegić, predsednik Komisije
2. dr Biserka Komnenić, član
3. dr Ljiljana Jović, mentor

4. Jovana Jovišić, br. indeksa 2017/200050 – st. program: Međunarodno poslovanje i
finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković.
Naziv teme: „Upotreba platnih kartica u međunarodnom poslovanju: Iskustva Erste
Banke u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Željko Račić, predsednik Komisije
2. dr Dragana Milić, član
3. dr Marija Vuković, mentor