Izaberite stranicu
 1. Nemanja Balać, broj indeksa 2016/004012 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2021. godine

 

Prijavio je temu kod mentora  dr Predraga Ranitovića.

Naziv teme: „Primena operativne bezbednosti u informacionim sistemima“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Ninoslava Savić, član

 

 

 1. NikolaErgarac, broj indeksa 2016/004013 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2021. godine

 

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića.

Naziv teme: „Uloga mrežnih operativnih sistema u poslovnim sistemima“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

 1. Tijana Despić, broj indeksa 2016/004007 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2021. godine

 

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića.

Naziv teme: „Primena mrežno orijentisanih operativnih sistema u mrežnom okruženju“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Branko Latinović, član
 3. dr Sanja Lončar, član