Izaberite stranicu

1. Стефан Стећук, бр. индекса 2017/200029 – ст. програм: Међународно пословање и
финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавио је тему код ментора др Татјане Ђурић-Кузмановић.
Назив теме: „Значај ИПА фондова за финансирање развоја породичних фирми у Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
2. др Љиљана Јовић, члан
3. др Татјана Ђурић-Кузмановић, ментор

2. Тијана Нерловић, бр. индекса 2017/200014 – ст. програм: Међународно пословање
и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавила је тему код ментора др Љиљане Јовић.
Назив теме: „Компаративна анализа примене вишеструких стопа ПДВ-а у Србији и
земљама у окружењу“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Дејан Живков, председник Комисије
2. др Бранка Пауновић, члан
3. др Љиљана Јовић, ментор

3. Бојана Елор, бр. индекса 2017/200015 – ст. програм: Међународно пословање и
финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавила је тему код ментора др Љиљане Јовић.
Назив теме: „ Предности опорезивања предузетника по паушалу наспрам опорезивања
предузетника који води двојно књиговодство у Републици Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Јован Његић, председник Комисије
2. др Бисерка Комненић, члан
3. др Љиљана Јовић, ментор

4. Јовишић Јована, бр. индекса 2017/200050 – ст. програм: Међународно пословање и
финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић.
Назив теме: „Употреба платних картица у међународном пословању: Искуства Ерсте
Банке у Републици Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Жељко Рачић, председник Комисије
2. др Драгана Милић, члан
3. др Марија Вуковић, ментор

5. Сњежана Петровски, бр. индекса 2017/200024 – студијски програм – Међународно
пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавила је тему код ментора др Ђорђа Ћузовића.
Назив теме: „Оправданост развијања франшизног система у пословању Контики
травел доо као чланице компаније Big Blue Group doo“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
2. др Вероника Бошков, члан
3. др Ђорђе Ћузовић, ментор