Izaberite stranicu

Objavljen je JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK. Prijava ispita je od 22. do 27. januara 2020.

Uplate za prijavu ispita i ostale obaveze moraju biti blagovremeno obavljene da bi se ispiti mogli prijaviti.

Od 21. januara 2020. studenti će moći da popune anketu. Popunjavanje ankete je obavezno (nije moguće prijaviti ispit ako se ne ispuni).

Studenti su u obavezi da popune i ankete, u suprotnom neće biti u mogućnosti da prijave ispit.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.