Izaberite stranicu

SVI STUDENTI PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE OSNOVNIH STUDIJA, KAO I STUDENTI SPECIJALISTIČKIH I MASTER STRUKOVNIH STUDIJA SU U OBAVEZI DA OVERE ZIMSKI SEMESTAR OD 20. DO 24. JANUARA 2020. GODINE

ZA OVERU SEMESTRA POTREBNO JE SLEDEĆE:
– imati sve potpise u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi (predmetni profesori će potpisivati indekse od 13. do 21. januara 2020. godine);
– ispuniti semestralni list i navesti predmete odslušane u zimskom semestru (semestralni list se može kupiti u skriptarnici Škole);
– studenti koji ne overe semestar u predviđenom terminu, plaćaju naknadnu overu semestra u iznosu od 3.000,00 dinara.
– uplata sredstava za overu semestra izvršava se koristeći podatke (račun Škole i jedinstveni poziv na broj za svakog studenta) prikazane u okviru sopstvenog naloga studentskog servisa: https://student.vps.ns.ac.rs/
– Studenti koji nisu otvorili nalog mogu to da učine u računarskom centru.

Semestar se može overiti i pre utvrđenog termina, ukoliko student ima sve potpise profesora u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi.

Studenti su u obavezi da do overe semestra isplate dospele rate školarine prema ugovoru.

Prijava ispita za januarsko-februarski rok će biti 22, 23. i 24. januara 2020. godine, a ispitni rok počinje 29. januara 2020. godine prema rasporedu ispita za januarsko-februarski rok.

Ankete se popunjavaju elektronski pre prijave ispita za januarsko-februarski rok.