Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 20.1.2020. godine

 

 

 

 

ZAKAZANA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

Na sastanku Komisije za završne radove održanom 20.1.2020. godine utvrđen je datum odbrane rada.

 

 

 

  1. Aleksandra Cvijanović, broj indeksa 2016/004017 – studijski program Primenjena informatika, prijavila je temu pod nazivom: „Uloga i značaj kriptografije u poslovnim informacionim sistemima“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Predrag Ranitović, mentor
  2. dr Zoran Marošan, član
  3. dr Branko Latinović, član

 

 

        Predložen datum odbrane  27.1.2020. godine u 12,00 časova (svečana sala)