Izaberite stranicu

U holandskom gradu Wageningen je od 27.1. do 31.1. održan četvrti transnacionalni sastanak partnera na projektu Pro-VET. Učešće na ovom sastanku uzela je i naša škola kao jedan od projektnih partnera, pored Univerziteta iz Beograda i Novog Sada, Visoke poslovne škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija iz Beograda i osam inostranih partnera iz Finske, Nemačke, Holandije, Irske i Rusije. Našu školu na ovom petodnevnom boravku predstavljali su profesori dr Nataša Papić-Blagojević, dr Željko Račić i Stevan Tomašević.

Predstavnici škole su izneli inostranim partnerima predlog kursa koji naša škola namerava da razvije u narednom periodu i objasnili koje su predstojeće aktivnosti u tom smislu, s obzirom da je jedna od uloga Škole u okviru ovog projekta profesionalni razvoj nastavnika strukovnih škola. Na sastanku je bilo reči i o ostalim aspektima projekta: koje su naredne faze u dizajniranju i implementaciji kurseva, vremenskom periodu u kojem će se izvršiti alfa testiranje, načinima obezbeđivanja i vrednovanja kvaliteta kurseva itd.