Izaberite stranicu
 1. Марија Крстић, број индекса 2018/130001 – студијски програм: Банкарско и берзанско пословање – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему под називом: „Утицај страних директних инвестиција на привреду Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 1. Саша Добо, број индекса 38/11 – студијски програм: Електронско пословање – рок за завршетак 30.03.2020. године

Пријавио је тему под називом: „Улога и значај IT стандарда (ИСО норме) у безбедносно-информационим системима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Бранко Латиновић, члан
 3. др Сања Лончар, члан

 

 1. Сара Крижов, број индекса 2018/120002 – студијски програм: Менаџмент – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему под називом: „Приказ различитих теорија мотивације у компанији Здраво Органик д.о.о.“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ивана Јошанов Врговић, ментор
 2. др Вероника Бошков, члан
 3.  др Бранка Максимовић, члан

 

 1. Љубан Драгаш, број индекса 2016/120013 – студијски програм: Менаџмент – рок за завршетак 30.06.2020. године

Пријавио је тему код др Славише Ђукановића, под називом:

„Пословно-финансијска анализа компаније „Јаffа“ d.o.о. Crvenkа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Славиша Ђукановић, ментор
 2. мр Сања Влаовић – Беговић, члан
 3. др Марија Вуковић, члан

 

 1. Ненад Радић, број индекса С29/10М – студијски програм: Менаџмент – рок за завршетак 30.06.2020. године

Пријавио је тему код др Милијане Рогановић, под називом:

„Анализа реализације функције вођења у малим и средњим предузећима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 

Ажурирано 28.02.2020.