Izaberite stranicu
 1. Stefan Stećuk, br. indeksa 2017/200029 – st. program: Međunarodno poslovanje i
  finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
  Prijavio je temu kod mentora dr Tatjane Đurić-Kuzmanović.
  Naziv teme: „Značaj IPA fondova za finansiranje razvoja porodičnih firmi u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, mentor

 

 1. Tijana Nerlović, br. indeksa 2017/200014 – st. program: Međunarodno poslovanje
  i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
  Prijavila je temu kod mentora dr Ljiljane Jović.
  Naziv teme: „Komparativna analiza primene višestrukih stopa PDV-a u Srbiji i
  zemljama u okruženju“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2. dr Branka Paunović, član
 3.   dr Ljiljana Jović, mentor

 

 1. Bojana Elor, br. indeksa 2017/200015 – st. program: Međunarodno poslovanje i
  finansije  – rok za završetak 30.09.2021. godine
  Prijavila je temu kod mentora dr Ljiljane Jović.
  Naziv teme: „Prednosti oporezivanja preduzetnika po paušalu naspram oporezivanja
  preduzetnika koji vodi dvojno knjigovodstvo u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Jovan Njegić, predsednik Komisije
 2. dr Biserka Komnenić, član
 3. dr Ljiljana Jović, mentor

 

 1. Jovana Jovišić, br. indeksa 2017/200050 – st. program: Međunarodno poslovanje i
  finansije  – rok za završetak 30.09.2021. godine
  Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković.
  Naziv teme: „Upotreba platnih kartica u međunarodnom poslovanju: Iskustva Erste
  Banke u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić,  član
 3.  dr Marija Vuković, mentor

 

 1. Snježana Petrovski, br. indeksa 2017/200024 – studijski program: Međunarodno
  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
  Prijavila je temu kod mentora dr Đorđa Ćuzovića.
  Naziv teme: „Opravdanost razvijanja franšiznog sistema u poslovanju Kontiki
  travel doo kao članice kompanije Big Blue Group doo“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
 2. dr Veronika Boškov, član
 3.  dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

 1. Filip Veličkovski, broj indeksa 2017/200052 – studijski program: Međunarodno
  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
  Prijavio je temu pod nazivom:
  „Poslovno-finansijska analiza na primeru preduzeća „KO-NA“ d.o.o. iz Kikinde“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biserka Komnenić, predsednik Komisije
 2. dr Jovan Njegić, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Ivana Kosanović, broj indeksa 2017/200011 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije –  rok za završetak 30.09.2021. godine
  Prijavila je temu pod nazivom:
  „Korelisanost cena kriptovaluta i akcija kompanije IT sektora i uticaj na mogućnosti
  diverzifikacije portfolio rizika“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biserka Komnenić, predsednik Komisije
 2. dr Dejan Živkov, član
 3.  dr Jovan Njegić, mentor

                                                                                   Ažurirano 13.03.2020. godine