Izaberite stranicu
 1. Стефан Стећук, бр. индекса 2017/200029 – ст. програм: Међународно пословање и
  финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
  Пријавио је тему код ментора др Татјане Ђурић-Кузмановић.
  Назив теме: „Значај ИПА фондова за финансирање развоја породичних фирми у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
 2. др Љиљана Јовић, члан
 3. др Татјана Ђурић-Кузмановић, ментор

 

 1. Тијана Нерловић, бр. индекса 2017/200014 – ст. програм: Међународно пословање
  и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
  Пријавила је тему код ментора др Љиљане Јовић.
  Назив теме: „Компаративна анализа примене вишеструких стопа ПДВ-а у Србији и
  земљама у окружењу“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2. др Бранка Пауновић, члан
 3.   др Љиљана Јовић, ментор

 

 1. Бојана Елор, бр. индекса 2017/200015 – ст. програм: Међународно пословање и
  финансије  – рок за завршетак 30.09.2021. године
  Пријавила је тему код ментора др Љиљане Јовић.
  Назив теме: „Предности опорезивања предузетника по паушалу наспрам опорезивања
  предузетника који води двојно књиговодство у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јован Његић, председник Комисије
 2. др Бисерка Комненић, члан
 3. др Љиљана Јовић, ментор

 

 1. Јована Јовишић, бр. индекса 2017/200050 – ст. програм: Међународно пословање и
  финансије  – рок за завршетак 30.09.2021. године
  Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић.
  Назив теме: „Употреба платних картица у међународном пословању: Искуства Ерсте
  Банке у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, председник Комисије
 2. др Драгана Милић,  члан
 3.  др Марија Вуковић, ментор

 

 1. Сњежана Петровски, бр. индекса 2017/200024 – студијски програм: Међународно
  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
  Пријавила је тему код ментора др Ђорђа Ћузовића.
  Назив теме: „Оправданост развијања франшизног система у пословању Контики
  travel доо као чланице компаније Big Blue Group doo“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
 2. др Вероника Бошков, члан
 3.  др Ђорђе Ћузовић, ментор

 

 1. Филип Величковски, број индекса 2017/200052 – студијски програм: Међународно
  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
  Пријавио је тему под називом:
  „Пословно-финансијска анализа на примеру предузећа „КО-НА“ д.о.о. из Кикинде“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бисерка Комненић, председник Комисије
 2. др Јован Његић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Ивана Косановић, број индекса 2017/200011 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије –  рок за завршетак 30.09.2021. године
  Пријавила је тему под називом:
  „Корелисаност цена криптовалута и акција компаније IT сектора и утицај на могућности
  диверзификације портфолио ризика“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бисерка Комненић, председник Комисије
 2. др Дејан Живков, члан
 3.  др Јован Његић, ментор

                                                                                   Ажурирано 13.03.2020. године