Izaberite stranicu

Mole se studenti da prate lične strane profesora na sajtu Škole. Pošto će se nastava izvoditi online, profesori i asistenti će najkasnije na dan predavanja postaviti prezentacije i ostale materijale kao i zadatke za prikupljanje predispitnih poena. Za sva pitanja, nastavnici će biti dostupni putem e – maila.