Izaberite stranicu

Obaveštavamo studente da će se svi propušteni ispitni rokovi kao i kolokvijumi iz tekućeg semestra održati kada Škola počne sa radom u skladu sa preporukama Ministarstva. Studenti treba da su u kontaktu sa svojim predmetnim profesorima, da prikupljaju predispitne poene i da pripremaju gradivo za ispite kako iz prethodnog tako i iz tekućeg semestra kako bi bili spremni da pristupe ispitima odmah kada se za to stvore uslovi.
Molimo Vas da pratite sajt Škole kako biste bili o svemu blagovremeno informisani.