Izaberite stranicu
Сви пропуштени испитни рокови ће се одржати када Школа почне са радом у складу са препорукама Министарства.
Молимо вас да пратите сајт Школе и личне стране професора како бисте били благовремено информисани о начину полагања колоквијума и прикупљања предиспитних поена у току семестра.