Izaberite stranicu

RASPORED STUDENATA ZA POLAGANJE ISPITA I KOLOKVIJUMA KOD DR IVANE JOŠANOV-VRGOVIĆ

04.06.2020. GODINE – 9 časova – SVI ISPITI I SVI KOLOKVIJUMI

Rasporedi dati u nastavku.

 

ISPIT OSNOVI MENADŽMENTA – UČIONICA 11 KRALJA PETRA

  Broj indeksa Prezime Ime
1. 2019/002005 Valčić Dušan
2. 2019/002081 Vešić Ana
3. 2019/002026 Gvozdenović Draginja
4. 2019/002073 Grković Dimitrije
5. 2019/000032 Đaković Anđelka
6. 2019/002027 Đorović Đina
7. 2019/001007 Živanov Katarina
8. 2019/000047 Kovačev Marina
9. 2019/002063 Lukač Andrea
10. 2019/001013 Markov Anđela
11. 2019/001016 Pavlović Miladinka
12. 2019/002117 Petrović Iva
13. 2019/002065 Plavšić Jovana
14. 2019/002066 Radić Luka
15. 2019/002042 Uzelac Milica
16. 2019/002099 Fingerhut Nikola
17. 2019/000078 Čokorilo Ivana
18. 2019/000075 Čorokalo Ivana

 

ISPIT POSLOVNO KOMUNICIRANJE – UČIONICA 12 KRALJA PETRA

  Broj indeksa Prezime Ime
1. 2018/001015 Babić Milan
2. 2018/001051 Baliž Laura
3. 2018/003007 Vlahović Milica
4. 2018/001034 Dvornić Jovana
5. 2018/001043 Dereta Milica
6. 2018/001057 Drakul Vedran
7. 2018/001040 Đokić Gordana
8. 2018/003034 Živković Srđan
9. 2018/001070 Jokić Nemanja
10. 2018/001064 Jocović Olja
11. 2018/001028 Krivošija Aleksandra
12. 2018/001018 Mićić Tijana
13. 2018/001047 Nikolić Nikolina
14. 2018/001024 Rupar Milica
15. 2018/001038 Stojković Nikolina

 

 

 

ISPIT MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA – AMFITEATAR KRALJA PETRA

  Broj indeksa Prezime Ime
1. 2017/001023 Vučković Milica
2. 2017/001030 Graovac Bogdan
3. 2017/001008 Dimitrić Aleksandar
4. 2017/003011 Dragičević Milica
5. 2017/001045 Drobac Nikolina
6. 2018/003039 Đekić Bojan
7. 2017/001052 Ivković Dejan
8. 2017/001037 Jezdimirović Predrag
9. 2017/001011 Jokić Marko
10. 2017/001016 Kesić Sandra
11. 2017/003004 Kovačević Ana
12. 2017/001002 Kostić Luka
13. 2017/001001 Kustudić Jovana
14. 2017/001009 Miladinović Ognjen
15. 2017/001017 Miljević Tanja
16. 2017/001038 Mihajlović Mihajlo
17. 2017/003023 Nikolić Anita
18. 2017/001072 Pavlik Marina
19. 2017/003039 Popović Jelena
20. 2017/001019 Radović Sara
21. 2017/001047 Rakić Aleksandra
22. 2017/001036 Savić Tijana
23. 2017/001013 Čulić Rajko

 

ISPIT UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA – AMFITEATAR KRALJA PETRA

  Broj indeksa Prezime Ime
1. 2018/120003 Gavrančić Ivan

 

 

KOLOKVIJUMI – UČIONICA 14 KRALJA PETRA

STUDENTI ZA POSLOVNO KOMUNICIRANJE

 1. Kajtazi Anja
 2. Andrea Kozov
 3. Miljanović Marko

STUDENTI ZA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA:

 1. Igor Marić
 2. Jovana Marković
 3. Uroš Bjekić
 4. Erna Fađaš
 5. Ana Kovačević
 6. Jelena Veličković
 7. Tanja Štula
 8. Aleksandra Turkić
 9. Saša Dotlić
 10. Marija Damjanac
 11. Milica Savić
 12. Nemanja Kukić
 13. Milica Malešević

STUDENTI ZA OSNOVE MENADŽMENTA:

 1. Erkić Nikola
 2. Banović Jovana
 3. Filip Bojković
 4. Dunja Račić
 5. Ivošević Dijana
 6. Dijana Ivošević
 7. Jovan Kantar