Izaberite stranicu

Studenti završne godine osnovnih strukovnih studija imaju obavezu da nakon položenih ispita pristupe odbrani završnog rada. Mentor može biti profesor strukovnih studija ili predavač koji izvodi nastavu na studijskom programu osnovnih strukovnih studija. Procedura izrade i kontrole kvaliteta završnog rada na osnovnim strukovnim studijama nalazi se na sledećem linku:

https://www.vps.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/Procedure-izrade-zavrsnog-rada.pdf