Izaberite stranicu

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
НОВИ САД
Датум: 09.06.2020.године

УВИД  ЈАВНОСТИ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ  РАД У ПЕРИОДУ ОД 09.06.2020. ДО 16.06.2020.године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

    Комисија за специјалистичке студије ставља на увид јавности у периоду од 09.06.2020. до  16.06.2020.године специјалистички рад:

  1. Мирјана Крстић , бр.индекса 2018/130001 – студијски програм – Банкарско и берзанско пословање
    Пријавила је тему код др Дејана Живкова
    Назив теме: „Утицај страних директних инвестиција на привреду Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Дејан Живков, ментор
  2. др Дејан Ђурић, члан
  3. др Биљана Станков, члан