Izaberite stranicu

ODRŽAVANJE ISPITNOG ROKA: Junski ispitni rok će biti održan u periodu od 20.6. do 2.7.

PRIJAVA ISPITA: Prijava ispita za junski ispitni rok je 17.6. i 18.6.

PRIJAVA POPRAVNOG KOLOKVIJUMA: Studenti su obavezni da prijave popravni kolokvijum slanjem imejla predmetnim nastavnicima, najkasnije do 16.6., kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije COVID19.

UPLATE: Uplate za prijavu ispita u junskom ispitnom roku i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa 16.6., kako bi bile blagovremeno proknjižene.

ANKETA: Svi studenti su obavezni da pre prijave ispita popune anketu, koja će biti postavljena i dostupna u okviru studentskog servisa od 15.6. Studenti koji ne popune anketu neće biti u mogućnosti da prijave ispite u ovom roku.

POLAGANJE KOLOKVIJUMA I ISPITA U ISTOM ROKU: Studentima je omogućeno da polažu kolokvijum i ispit istovremeno u ovom roku. U tom slučaju studenti su dužni da podnesu molbu za pomenuti način polaganja. Molba se podnosi studentskoj službi Škole najkasnije do 18.6.