Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 16.06.2020. do 23.06.2020. godine specijalistički rad:

 

  1. Milan Čabarkapa, broj indeksa 2016/120001 – studijski program: Menadžment

Prijavio je temu kod dr Marije Vuković, pod nazivom:

„Analiza finansijskog poslovanja osiguravajuće kuće „Generali Osiguranje Srbija““

Izveštaj je sačinila komisija:

 

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Dragana Milić, član
  3. dr Dejan Živkov, član