Izaberite stranicu

На састанку Комисије за специјалистичке студије одржаном 16.06.2020. године утврђен је датум одбране рада.

 

  1. Мирјана Крстић, бр. индекса 2018/130001 – студијски програм: Банкарско и берзанско пословање

Пријавила је тему код др Дејана Живкова, под називом:

„Утицај страних директних инвестиција на привреду Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Дејан Живков, ментор
  2. др Дејан Ђурић, члан
  3. др Биљана Станков, члан

 

     Предложен датум одбране: 22.06.2020. године у 12,00 часова (свечана сала)