Izaberite stranicu

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ РАДОВА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. години

 

 1. Марија Крстић, број индекса 2018/130001 – студијски програм: Банкарско и берзанско пословање – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему под називом: „Утицај страних директних инвестиција на привреду Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 1. Саша Добо, број индекса 38/11 – студијски програм: Електронско пословање – рок за завршетак 30.09.2020. године

Пријавио је тему под називом: „Улога и значај IT стандарда (ISO норме) у безбедносно-информационим системима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Бранко Латиновић, члан
 3.    др Сања Лончар, члан

 

 1. Сара Крижов, број индекса 2018/120002 – студијски програм: Менаџмент – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему под називом: „Приказ различитих теорија мотивације у компанији Здраво Органик д.о.о.“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ивана Јошанов Врговић, ментор
 2. др Вероника Бошков, члан
 3.    др Бранка Максимовић, члан

 

 1. Љубан Драгаш, број индекса 2016/120013 – студијски програм: Менаџмент- рок за завршетак 30.09.2020. године

Пријавио је тему код др Славише Ђукановићa, под називом:

„Пословно-финансијска анализа компаније „Јаffа“ d.o.о. Crvenkа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Славиша Ђукановић, ментор
 2. мр Сања Влаовић – Беговић, члан
 3. др Марија Вуковић, члан

 

 1. Ненад Радић, број индекса С29/10М – студијски програм: Менаџмент – рок за завршетак 30.09.2020. године

Пријавио је тему код др Милијане Рогановић, под називом:

„Анализа реализације функције вођења у малим и средњим предузећима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 1. Милан Чабаркапа, број индекса 2016/120001 – студијски програм: Менаџмент – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код др Марије Вуковић, под називом:

„Анализа финансијског пословања осигуравајуће куће „Generali Оsiguranje Srbija““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Драгана Милић, члан
 3. др Дејан Живков, члан

 

 1. Ивана Копиловић, бр. индекса 2017/130003 – студијски програм: Банкарско и берзанско пословање –  рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова, под називом: „Оцена утицаја изабраних макроекономских варијабли на референтни берзански индекс Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Марија Вуковић, члан
 3. др Жељко Рачић, члан

 

 1. Драгана Маринковић, број индекса С14/09М – студијски програм: Менаџмент – рок за завршетак 30.09.2020. године

Пријавила је тему код др Милијане Рогановић, под називом:

„Анализа значаја и примене инегрисаног маркетинг комуницирања у пословању националне авио-компаније у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1.   др Милијана Рогановић, ментор
 2.   др Драгољуб Јовичић, члан
 3.   др Биљана Станков, члан

 

 1. Дијана Бајић, број индекса 2018/130008 – студијски програм: Банкарско и берзанско пословање – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код др Милијане Рогановић, под називом:

„Анализа значаја и перспектива развоја електронске трговине као сегмента електронског пословања у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1.   др Милијана Рогановић, ментор
 2.   др Драгољуб Јовичић, члан
 3.   др Ђорђе Ћузовић, члан

 

 1. Биљана Дринић, број индекса 2016/100020 – студијски програм: Банкарство и осигурање – рок за завршетак 30.09.2020. године

Пријавила је тему код др Милијане Рогановић, под називом:

„Елементи квалитета услуга у банкарству“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1.      др Милијана Рогановић, ментор
 2.      др Слободанка Јовин, члан
 3.   др Драгана Милић, члан

 

Ажурирано 17.06.2020.