Izaberite stranicu

ODOBRENE TEME SPECIJALISTIČKIH RADOVA U ŠKOLSKOJ 2019/20. godini

 

 1. Marija Krstić, broj indeksa 2018/130001 – studijski program: Bankarsko i berzansko poslovanje – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu pod nazivom: „Uticaj stranih direktnih investicija na privredu Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 1. Saša Dobo, broj indeksa 38/11 – studijski program: Elektronsko poslovanje – rok za završetak 30.09.2020. godine

Prijavio je temu pod nazivom: „Uloga i značaj IT standarda (ISO norme) u bezbednosno-informacionim sistemima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Branko Latinović, član
 3.    dr Sanja Lončar, član

 

 1. Sara Križov, broj indeksa 2018/120002 – studijski program: Menadžment – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu pod nazivom: „Prikaz različitih teorija motivacije u kompaniji Zdravo Organik d.o.o.“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ivana Jošanov Vrgović, mentor
 2. dr Veronika Boškov, član
 3.    dr Branka Maksimović, član

 

 1. Ljuban Dragaš, broj indeksa 2016/120013 – studijski program: Menadžment- rok za završetak 30.09.2020. godine

Prijavio je temu kod dr Slaviše Đukanovića, pod nazivom:

„Poslovno-finansijska analiza kompanije „Jaffa“ d.o.o. Crvenka“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slaviša Đukanović, mentor
 2. mr Sanja Vlaović – Begović, član
 3. dr Marija Vuković, član

 

 1. Nenad Radić, broj indeksa S29/10M – studijski program: Menadžment – rok za završetak 30.09.2020. godine

Prijavio je temu kod dr Milijane Roganović, pod nazivom:

„Analiza realizacije funkcije vođenja u malim i srednjim preduzećima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 1. Milan Čabarkapa, broj indeksa 2016/120001 – studijski program: Menadžment – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod dr Marije Vuković, pod nazivom:

„Analiza finansijskog poslovanja osiguravajuće kuće „Generali Osiguranje Srbija““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 1. Ivana Kopilović, br. indeksa 2017/130003 – studijski program: Bankarsko i berzansko poslovanje –  rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova, pod nazivom: „Ocena uticaja izabranih makroekonomskih varijabli na referentni berzanski indeks Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Željko Račić, član

 

 1. Dragana Marinković, broj indeksa S14/09M – studijski program: Menadžment – rok za završetak 30.09.2020. godine

Prijavila je temu kod dr Milijane Roganović, pod nazivom:

„Analiza značaja i primene inegrisanog marketing komuniciranja u poslovanju nacionalne avio-kompanije u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1.   dr Milijana Roganović, mentor
 2.   dr Dragoljub Jovičić, član
 3.   dr Biljana Stankov, član

 

 1. Dijana Bajić, broj indeksa 2018/130008 – studijski program: Bankarsko i berzansko poslovanje – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod dr Milijane Roganović, pod nazivom:

„Analiza značaja i perspektiva razvoja elektronske trgovine kao segmenta elektronskog poslovanja u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1.   dr Milijana Roganović, mentor
 2.   dr Dragoljub Jovičić, član
 3.   dr Đorđe Ćuzović, član

 

 1. Biljana Drinić, broj indeksa 2016/100020 – studijski program: Bankarstvo i osiguranje – rok za završetak 30.09.2020. godine

Prijavila je temu kod dr Milijane Roganović, pod nazivom:

„Elementi kvaliteta usluga u bankarstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1.      dr Milijana Roganović, mentor
 2.      dr Slobodanka Jovin, član
 3.   dr Dragana Milić, član

 

Ažurirano 17.06.2020.