Izaberite stranicu
 1. Немања Балаћ, број индекса 2016/004012 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора  др Предрага Ранитовића под називом:

„Примена оперативне безбедности у информационим системима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Зоран Марошан, члан
 3. др Нинослава Савић, члан

 

 1. Никола Ергарац, број индекса 2016/004013 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Предрага Ранитовићa под називом:

„Улога мрежних оперативних система у пословним системима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Зоран Марошан, члан
 3. др Сања Лончар, члан

 

 1. Тијана Деспић, број индекса 2016/004007 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Предрага Ранитовића под називом:

„Примена мрежно оријентисаних оперативних система у мрежном окружењу“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Бранко Латиновић, члан
 3. др Сања Лончар, члан

 

 1. Слађана Гајинов, број индекса 2017/00008 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Микроекономски аспект инвестиција“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан

 

 1. Немања Бикаревић, број инекса 2017/000032 – студијски програм Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Стране директне инвестиције у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 

 1. Ивана Јорданов, број инекса 2017/000023 – студијски програм Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Финансирање инвестиција“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Жељко Рачић, члан
 3. др Слободанка Јовин, члан

 

 1. Мина Томић, број инекса 2017/000032 – студијски програм Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Управљање инвестицијама“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Слободанка Јовин, члан

 

 1. Андрија Чепреги, број инекса 2017/000019 – студијски програм Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Пројекција тока готовине, економског века и резидуалне вредности“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. мр Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Дејан Живков, члан

 

 1. Тања Величковић, број инекса 2019/000083 – студијски програм Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора мр Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Финансијска анализа предузећа „АД ИМЛЕК““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. мр Сања Влаовић-Беговић, ментор
 2. др Славиша Ђукановић, члан
 3. др Марија Вуковић, члан

 

 1. Наташа Герштнер, број инекса 2017/000015 – студијски програм Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин, под називом:

„Јавне финансијске институције у Републици Србији и финансирање малих и средњих предузећа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3. др Марија Вуковић, члан

 

 

 1. Јожеф Новак, број инекса 2017/004002 – студијски програм  Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Предрага Ранитовића под називом:

Анализа функционисања базе података са аспекта хардварско-софтверских елемената“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Сања Лончар, члан
 3. др Наташа Папић-Благојевић

 

 1. Сара Тришић, број инекса 2017/002042 – студијски програм Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Тренутно стање и перспективе туризма у Лозници“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Тамара Гајић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

 1. Нина Недељков, број инекса 2017/003017 – студијски програм Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Унапређење инструмената маркетинг микса у циљу привлачења потрошача“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Бранка Максимовић, члан

 

 1. Сања Буњевачки, број инекса 2017/003017 – студијски програм Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај унапређења трговинске марке на успешност пословања трговинских предузећа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Вероника Бошков, члан

 

 1. Горана Парађина, бр. инекса 2017/000083 – студијски програм Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Анализа пословања централне банке Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Јован Његић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

 

Ажурирано 16.06.2020. године