Izaberite stranicu

Tokom perioda u kojem važe preporučene mere zaštite usled pandemije izazvane zaraznom bolesti COVID – 19, pri ulasku i boravku u Školi potrebno je primenjivati sve preporuke za prevenciju navedene bolesti koje su izdate od strane nadležnih organa. Navedena pravila važe za sva lica bez izuzetka.

Pri dolasku u Školu, studenti moraju biti bez simptoma koji ukazuju na  COVID – 19(povišena temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa)

Prilikom ulaska u Školu studenti su u obavezi:

  • Da nose maske sve vreme tokom boravka u Školi,
  • Obavezan prolazak kroz dezo barijeru,
  • Dezinfekciju ruku izvršiti na samom ulasku u Školu (sredstvo se nalazi na samom ulazu u objekat),
  • Tokom dužeg boravka u objektu više puta vršiti higijenu ruku tečnim sapunom i toplom vodom,
  • Neophodno je održavanje propisane fizičke distance,
  • Zabranjeno je zadržavanje u Kantini škole bez obzira što će biti u mogućnosti da koriste usluge iste (konzumiranje jela i pića, popunjavanje prijava za ispit i sl.)
  • Nakon završenog ispita studenti ne bi trebalo nepotrebno da se zadržavaju u zgradi Škole.

Zahvaljujemo se svim studentima što poštuju nov način rada u zgradi Škole i što se odgovorno ponašaju.

O svim promenama i eventualno novim merama, konstantno ćemo vas obaveštavati putem sajta Škole i pismenim obaveštenjima koja će biti na vidnim mestima u istoj.