Izaberite stranicu

На састанку Комисије за специјалистичке студије одржаном 24.06.2020. године утврђен је датум одбране рада.

1. Милан Чабаркапа, број индекса 2016/120001 – студијски програм: Менаџмент
Пријавио је тему код др Марије Вуковић, под називом:
„Анализа финансијског пословања осигуравајуће куће „Generali Osiguranje Srbija““
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Марија Вуковић, ментор
2. др Драгана Милић, члан
3. др Дејан Живков, члан

Предложен датум одбране 26.6.2020. године у 17,00 часова (свечана сала)