Izaberite stranicu

RASPORED STUDENATA ZA POLAGANJE ISPITA I KOLOKVIJUMA KOD DR IVANE JOŠANOV-VRGOVIĆ

Ponedeljak 29.06.20020. godine 9 časova – SVI ISPITI I SVI KOLOKVIJUMI Amfiteatar i Učionica 14 Kralja Petra

 

ISPIT OSNOVI MENADŽMENTA – Učionica 14 Kralja Petra

Broj indeksa   Prezime           Ime

2019/000079   Bajić    Sava

2019/001050   Vekić   Bojana

2019/002097   Gašić   Jelena

2018/003012   Zivlak  Miloš

2019/001061   Kovačević       Dragana

2019/002032   Miloradov       Jelena

2019/000064   Miljanović       Lazar

2019/001016   Pavlović          Miladinka

2019/001054   Džakić Petar

 

ISPIT POSLOVNO KOMUNICIRANJE – Učionica 14 Kralja Petra

Broj indeksa   Prezime           Ime

2018/001034   Dvornić           Jovana

2018/001046   Ilić       Nikolina

2018/001028   Krivošija         Aleksandra

2018/003033   Krstić  Darko

2018/001065   Milojević         Borislav

2018/001047   Nikolić            Nikolina

2018/001038   Stojković         Nikolina

 

ISPIT MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA – Učionica 14 Kralja Petra

Broj indeksa   Prezime           Ime

2017/001010   Bijekić Uroš

2017/001008   Dimitrić           Aleksandar

2017/003028   Dotlić  Saša

2017/001002   Kostić  Luka

2017/001069   Malešević        Milica

2017/001020   Marković         Jovana

2017/001089   MATIĆ           MILAN

2017/003039   Popović           Jelena

2017/001095   Savić   Milica

2017/003010   Turkić  Aleksandra

2017/001048   Ćeran   Vanja

 

ISPIT LIDERSTVO – Amfiteatar Kralja Petra

Broj indeksa   Prezime           Ime

2018/003008   Vig      Milica

2018/003002   Vlajković        Andrijana

2018/003007   Vlahović         Milica

2018/003029   Giric-Cvetković          Agneš

2017/003008   Grmuša           Milana

2018/003020   Dukić  Milica

2018/003022   Kozov Andrea

2018/003033   Krstić  Darko

2018/003026   Marić   Alisa

2018/003030   Milićević         Zorana

2017/003001   Mirosavljev     Marko

2018/003031   Omčikus          Nikolina

2018/003024   Petrović           Suzana

2018/003027   Rakić   Slađana

2018/003015   Silađi   Jelena

2018/003016   Teofanović      Marko

 

ISPIT ORGANIZACIONO PONAŠANJE – Amfiteatar 14 Kralja Petra

Broj indeksa   Prezime           Ime

2018/200002   Jugović            Dobrila

2018/200017   Lugonja           Jovana

2018/200010   Mijić    Aleksandar

2018/200006   Milošević        Gorana

2018/200007   Milošević        Sanja

2018/200009   Mirković         Jovana

2018/200012   Samardžić       Dragana

2018/200011   Stanić  Sanja

2018/200013   Stokić  Ksenija

2018/200014   Špirić   Danijela

 

KOLOKVIJUMI

STUDENTI ZA POSLOVNO KOMUNICIRANJE: Učionica 14 Kralja Petra

  1. David Ćirić
  2. Marko Miljanović
  3. Branka Mijailović
  4. Milena Majkić

STUDENTI ZA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA: Učionica 14 Kralja Petra

  1. Aleksandar Vujović
  2. Milan Matić

STUDENTI ZA OSNOVE MENADŽMENTA: Učionica 14 Kralja Petra

  1. Dragana Vujasin
  2. Željko Stevanović
  3. Marija Teglaš