Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ БУДУЋИМ СТУДЕНТИМА О НАЧИНУ УПИСА У I ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ И РАНГ ЛИСТЕ

  1. Будући студенти који нису имали потпуну документацију приликом пријаве на конкурс, морају је приложити студентској служби при упису.
  2. Упис може обавити само студент лично.
  3. Кандидати који су стекли услов за упис, подносе следеће:
  • Комплет за упис (бела фасцикла, индекс, образац ШВ-20, уписни лист) кандидати купују искључиво у скриптарници Школе, приликом уписа,
  • Оригинал документа о завршеној средњој школи (диплому или сведочанство и сведочанства свих разреда средње школе),
  • Извод из матичне књиге рођених – оригинал,
  • Две фотографије формата 3,5 х 4,5,
  • Студенти који плаћају школарину подносе доказ о уплати школарине на жиро рачун Школе, у износу од 69.000,00 динара. Школарину је могуће платити у десет једнаких рата,
  • Сви студенти подносе:

*Доказ о уплати накнаде за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове на жиро рачун Школе, у износу од 8.000,00 динара,
*Самофинансирајући студенти доносе уплатницу за прву рату школарине (у зависности на колико рата плаћају школарину, за 10 рата – 6.900,00 дин)
*Студенти који уписују студије на даљину уплаћују 3.000,00 дин за студентски фонд и материјалне трошкове, и прву рату школарине (у зависности на колико рата плаћају школарину, за 10 рата – 8.500,00 дин)
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија.

РАНГ ЛИСТЕ:
Коначна јединствена ранг листа шк 2020/21.
Коначна ранг листа Финансије и банкарство (ФБ) шк 2020/21.
Коначна ранг листа Примењена информатика (ПИ) шк 2020/21.
Коначна ранг листа Туризам и хотелијерство (ТХ) шк 2020/21.
Коначна ранг листа Трговина и међународно пословање (ТР) шк 2020/21.
Коначна ранг листа Финансије и банкарство – студије на даљину (ФБДЛС) шк 2020/21.

 Централна комисија за спровођење поступка уписа