Izaberite stranicu

OBAVEŠTENJE BUDUĆIM STUDENTIMA O NAČINU UPISA U I GODINU ŠKOLSKE 2020/21. GODINE I RANG LISTE

  1. Budući studenti koji nisu imali potpunu dokumentaciju prilikom prijave na konkurs, moraju je priložiti studentskoj službi pri upisu.
  2. Upis može obaviti samo student lično.
  3. Kandidati koji su stekli uslov za upis, podnose sledeće:
  • Komplet za upis (bela fascikla, indeks, obrazac ŠV-20, upisni list) kandidati kupuju isključivo u skriptarnici Škole, prilikom upisa,
  • Original dokumenta o završenoj srednjoj školi (diplomu ili svedočanstvo i svedočanstva svih razreda srednje škole),
  • Izvod iz matične knjige rođenih – original,
  • Dve fotografije formata 3,5 h 4,5,
  • Studenti koji plaćaju školarinu podnose dokaz o uplati školarine na žiro račun Škole, u iznosu od 69.000,00 dinara. Školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata,
  • Svi studenti podnose:

*Dokaz o uplati naknade za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove na žiro račun Škole, u iznosu od 8.000,00 dinara,
*Samofinansirajući studenti donose uplatnicu za prvu ratu školarine (u zavisnosti na koliko rata plaćaju školarinu, za 10 rata – 6.900,00 din)
*Studenti koji upisuju studije na daljinu uplaćuju 3.000,00 din za studentski fond i materijalne troškove, i prvu ratu školarine (u zavisnosti na koliko rata plaćaju školarinu, za 10 rata – 8.500,00 din)
Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija.

RANG LISTE:
Konačna jedinstvena rang lista šk 2020/21.
Konačna rang lista Finansije i bankarstvo (FB) šk 2020/21.
Konačna rang lista Primenjena informatika (PI) šk 2020/21.
Konačna rang lista Turizam i hotelijerstvo (TH) šk 2020/21.
Konačna rang lista Trgovina i međunarodno poslovanje (TR) šk 2020/21.
Konačna rang lista Finansije i bankarstvo – studije na daljinu (FBDLS) šk 2020/21.

 Centralna komisija za sprovođenje postupka upisa