Izaberite stranicu

U četvrtak 2.7.2020. god. kolokvijumi i ispiti kod dr Nataše Papić-Blagojević polagaće se prema sledećem rasporedu:

Od 9 časova – Poslovna statistika (ispit);

Od 11 časova – Finansijska i aktuarska matematika (ispit), Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (ispit), Primena statističkih modela u poslovanju (ispit), kolokvijumi iz svih predmeta.