Izaberite stranicu

Na osnovu odluke Nastavnog veća broj 1-507/1 od 02.09.2020. godine odobrava se organizovanje vanrednog ispitnog roka Oktobar 2.

Ispiti položeni u ispitnom roku Oktobar 2 uzeće se u obzir prilikom rangiranja studenata za budžetska mesta i upis u narednu godinu studija.

U ispitnom roku Oktobar 2 ispite mogu polagati studenti osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija.

U ovom ispitnom roku neće biti organizovano polaganje popravnog kolokvijuma za naredni ispitni rok, ali studenti imaju mogućnost da na osnovu prethodno odobrene molbe polažu istovremeno kolokvijumi i završni ispit. Molba za ovakav način polaganja se plaća prema Cenovniku za školsku 2019/20 godinu.

PRIJAVA ISPITA: 26.09. i 27.09.

ODRŽAVANJE ISPITA: od 29.09. do 02.10.

 CENA ISPITA PREMA CENOVNIKU ZA ŠKOLSKU 2019/20 GOD.:

 1.500 dinara (plaćaju svi studenti bez obzira na status finansiranja)

Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa 24.09.2020. godine, kako bi bile blagovremeno proknjižene.

.